Menu

Duyurular


Türkiye – Romanya Ekonomi Forumu ve Kamu – Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Toplantısı, 6 Eylül 2018, Bükreş

SİRKÜLER NO: 12.3  / 642-487 = 03/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.09.2018 tarih ve 3310-500/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 31.08.2018 tarih ve ROM/2018-1138 sayılı yazısına atfen;

 

DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR) ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) işbirliği ile Bükreş’te 6 Eylül 2018 tarihinde “Türkiye-Romanya Ekonomi Forumu ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu toplantıya Romanya Cumhuriyeti Ticaret ve İş Geliştirme Bakanlığı Müsteşarı Paula PIRVANESCU katılacağı, Romanya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Ana BIRCHALL’ın katılımının ise muhtemel olduğu, ayrıca söz konusu toplantıya Romanya Yatırım Ajansından üst düzey temsilciler katılım sağlayacağı belirtilmektedir. Türkiye’nin Kamu Özel Sektör Ortaklığı (PPP) modeli ile elde ettiği başarı dolayısıyla, söz konusu toplantıda Romanya’da yeni gelişmekte olan PPP modelinde Türkiye’nin tecrübesinden faydalanması ve iki ülke iş dünyası arasında işbirliği imkânlarının yaratılmasının hedeflendiği, anılan toplantıda Romanya’daki PPP projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanmakta olup firmalar arasında toplantı kapsamında networking imkânı bulunduğu,

 

Türkiye ve Romanya arasındaki ticari işbirliğinin önemli gelişme kaydettiği, hâlihazırda Romanya’da 14.000’in üzerinde Türk firmasının yer aldığı; Türkiye’nin Romanya’nın AB Üyesi olmayan ülkeler arasındaki en önemli ticaret ortağı konumunda olduğu, Romanya’daki Türk yatırımların üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber 6 milyar doları aştığı, 90’dan fazla Türk müteahhidin Romanya’da başarılı projeleri ile faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir. Kamu-Özel Sektör Ortaklığının sürdürebilir kalkınma hedefinde çok önemli katkı sağladığı göz önüne alındığında, Romanya’da Türk özel sektörü için önemli fırsatlar sağladığı, söz konusu toplantının taslak programı ekte sunulmaktadır.

 

Türkiye ve Romanya arasında yeni işbirliği imkânları yaratılmasında fayda sağlayacak toplantıya katılım sağlamak isteyen Üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/709/11323 linkinden ulaşabilecekleri katılım formunu 4 Eylül 2018 Salı gününe kadar eksiksiz doldurmaları istenmektedir. Detaylı bilgi için DEİK (Sn. Aycan DAMALI, adamali@deik.org.tr 0212-339-50-74) ile irtibata geçilebildiği,”

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz