Menu

Duyurular


TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No: 1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 087-074 = 02/02/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/02/2018 tarih ve 464-64/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından “TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1)”02.02.2018 Tarih ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ özetle; “TürkAkım gaz boru hattı”, “Deniz bölümü 1”, “Deniz bölümü 2”, “Deniz bölümü”, “Alım terminali”, “Kara bölümü 1”, “Kara bölümü 2”, “Kara bölümü”, “Deniz bölümü şirketi”, “Kara bölümü 1 şirketi”, “Kara bölümü 2 şirketi”, “Yatırım öncesi çalışmaları” ve “Proje” tanımları yer almakta olup, söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz