Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) Hk

SİRKÜLER NO: 23.1 / 182-111  = 04/03/2019


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 Mart 2019 günlü Resmi Gazete’de  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2019-32/53) yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğin 1 inci maddesine göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

 

Düzenlemeyle, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve TL’ye çevrilmesi yönündeki uygulama 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İlgili Tebliğ’in tam metni Sirküler ekinde yer almaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/53)


Ek 2: İlgi Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48)

Dağıtım: Tüm üyelerimiz