Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3  / 571-448 = 03/08/2018

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/08/218 tarih ve 3048-461/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 02.08.2018 tarih ve E.59807 sayılı yazısı.

 b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2017 tarih ve E.60779 sayılı yazısı.

 

UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün İlgi (a) yazısı ile;

 İlgi (b) yazıları ile (01.08.2017 tarih ve 503 sayılı sirkülerimiz), Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) üyesi limanlara gidecek Türk Bayraklı gemilerin işleticileri/kaptanlarının söz konusu limanlara girmeden önce ve denetime tabi olma durumunda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün ilgili uzmanları ile iletişime geçmeleri hususunun bildirildiği,

 

Geçen süre içerisinde, bazı gemi sahiplerinin/işleticilerinin anılan talimata uymadığı, bazılarının ise söz konusu talimattan bilgisinin olmadığının görüldüğü, Paris MoU üyesi limanlara uğrak yapacak gemi bilgileri İlgi (b) yazıda belirtilen sorumlu uzmanlara iletildiğinde, bu gemilerle ilgili olarak Paris MoU kapsamında denetlemeye tabi olup olmayacağı, uğrak yapılacak limanda olası PSC denetiminde özellikle dikkat edilecek hususlar vb. bilgileri paylaşma imkanına sahip oldukları, ayrıca PSC denetimi süresince iletişim halinde olunup eksiklik maddelerinin giderilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunularak olası tutulma durumlarının önlenilmesine çalışıldığı,

Bu kapsamda, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü web adresinde (www.didgm.gov.tr) "Gemi Denetim Modülü" sekmesi altında aşağıda belirtildiği şekliyle bazı güncellemeler yapıldığı;

 

1 –      Paris MoU Denetimleri:

 

2018 yılı içerisinde Paris MoU denetimlerinde Türk Bayraklı gemilerde tespit edilen eksiklik maddeleri liman bazında yer almakta olup her ayın ilk haftası içerisinde güncellenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu verilerin güncel tutulmasını teminen Paris MoU'da denetime girilmesini müteakip tüm denetim raporlarının ilk fırsatta gemi.denetim@udhb.gov.tr adresine gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Paris MoU üyesi limanlara sefer yapacak gemilerde, öncelikle liman/ülke bazında daha önce tespit edilen eksikliklerin DPA'lar tarafından analiz edilerek benzer eksiklikler için önlem alınması, gemi personelinin de konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2 –     Paris MoU Ülkeleri Sorumlu Personel ve İletişim Bilgileri:

 

Paris MoU'ya üye ülke limanlarına uğrak yapılması durumunda, planlanan sefer öncesinde ve PSC çıkması durumunda ülkeye göre irtibat sağlanacak/bilgi verilecek Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı sorumlu personel bilgileri yer almaktadır.

3 –     DPA Uygulamaları:

 

3 aylık periyotlar ile yapılacak ön sörvey uygulamalarına tabi DPA'lar ile sorumlu oldukları gemiler listesi yer almaktadır.

 

4 –     Talimatlar:

 

Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı görev alanı uhdesinde sektöre gereği/bilgilendirme yapılan talimatlar yer almaktadır.

 

Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU Beyaz Listesindeki konumunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için gemi sahipleri/işleticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar ile diğer sektör temsilcilerinin anılan talimatları takip ederek uygulanmasına özen göstermeleri konusunda üyelerimize ivedilikle bilgi verilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz