Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 281-175 = 09/04/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.04.2019 tarih ve 1328-239/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarih ve E.25566 sayılı yazısından bahisle;

 

“Türk Bayraklı bir Kimyasal/Petrol tankerinin, 07.03.2019 tarihinde İspanya'nın Santander Limanı'nda geçirdiği Paris MoU liman devleti denetimi sonucunda tutulduğu, bahse konu geminin, Ocak 2019 maaşlarının Mart ayının ilk haftası içerisinde olunmasına karşın yatırılmamış olması nedeniyle tutuklandığı, aynı geminin 24.10.2018 tarihinde aynı gerekçeyle Paris MoU kapsamında Fransa'nın Sete limanında da tutuklandığı,

 

Anılan geminin Santander/İspanya'da tutulmasıyla ilgili olarak Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce aşağıda yer alan denetimler/yaptırımların uygulandığı:

 

08.03.2019 tarihinde geminin Emniyetli Yönetim Belgesini (SMC) düzenleyen klas kuruluşu olan Türk Loydu (TL) tarafından 08.03.2019 tarihinde Ek SMC denetimi yapıldığı,

 

11.03.2019 tarihli ve 19082 sayılı yazıları ile şirketin uygunluk belgesinin (DOC) iptal edildiği,

 

14.03.2019 tarihinde TL tarafından Şirket Uygunluk Belgesi (DOC) denetimi yapıldığı ve aynı tarihli kısa dönem sertifika düzenlendiği,

 

15.03.2019 tarihinde şirketin başka bir gemisine TL tarafından Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC) denetimi yapıldığı ve kısa süreli SMC sertifikası düzenlendiği,

 

16.03.2019 tarihinde ilgili gemiye TL tarafından Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC) denetimi yapıldığı ve kısa süreli SMC sertifikası düzenlendiği,

 

Ayrıca;

 

Tutulma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde geminin klas kuruluşu tarafından program dışı denetim yapılacağı,

 

İlk Türkiye uğrağında İdare tarafından genişletilmiş program dışı denetime tabi tutulacağı,

 

Paris Memorandumu (Paris MoU) Denetim Rejimi güncelleme çalışmalarının devam ettiği, Beyaz/Gri/Kara listeler ile bu listelerin oluşturulmasında kullanılan formülasyonun yakın zamanda değiştirileceği, yeni sistemde Paris MoU son 3 yıl tutulma ortalamasının esas alınacağı, bu ortalamanın altında tutulma oranına sahip ülkelerin Yüksek Performans, bu ortalamanın üzerinde tutulma oranına sahip ülkelerin ise Orta ve Düşük performans olarak listeleneceği,

 

Bu kapsamda, 2008 yılından itibaren Beyaz Listede yer alan ülkemizin yeni oluşturulacak sistemde de Beyaz Liste karşılığı olan Yüksek Performanslı Ülkeler listesinde yer alabilmesi için geçen yıl elde edilen % 2.30 tutulma oranının daha da aşağıya çekilmesi gerektiği, bu itibarla, tüm gemi işletmecilerinin, gemiadamı maaşlarının zamanında ve tam olarak ödenmesi de dâhil olmak üzere İdare tarafından yayınlanan tüm talimatlara hassasiyetle uymalarının önem arz ettiği,

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü web adresinde (www.didgm.gov.tr) "Gemi Denetim Modülü" altında yer alan bilgilerin düzenli olarak takip edilmesi ile;

 

Paris MoU'ya üye ülke limanlarına uğrak yapılması durumunda, planlanan sefer öncesinde ve PSC çıkması durumunda Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı sorumlu personeline bilgi verilmesi, 

 

Paris MoU denetimlerinde Türk Bayraklı gemilerde tespit edilen eksiklik maddelerinin "Paris MoU Denetimleri" sekmesi altında güncel olarak yayınlandığı, Paris MoU üyesi limanlara sefer yapacak gemilerde, öncelikle liman/ülke bazında daha önce tespit edilen eksikliklerin DPA'lar tarafından analiz edilerek benzer eksiklikler için önlem alınması ve gemi personelinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi,

 

"Talimatlar" sekmesi altında yer alan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü talimatlarının takip edilerek uygulanmasına özen gösterilmesi hususları”,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz