Menu

Duyurular


TOBB Yurtdışı İhale Duyurusu (Boru Hattı Saldırı Tespit Sistemi Alımı)

SİRKÜLER NO: 23.1/ 665/502 = 12.09.2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.09.2018 tarih ve 3421/514/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

" TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04 Eylül 2018 tarihli yazısına atfen.  

T.C. Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazı ve ekinde; Karaikal Limanı’ndaki boru hatlarına olası müdahalelerin tespitini sağlayan sistemin tasarım, tedarik, kurulum, test ve teslimi için açılan ihale duyurusunun yer aldığı hususu,"

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ekleri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz