Menu

Duyurular


Ticaret Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 651-455 = 29/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 27.08.2019 tarih ve 3082-571/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 23.08.2019 tarih ve 8556 sayılı yazısından bahisle;

 

Türkiye-Belarus Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu 10.Dönem Toplantısı çerçevesinde oluşturulan “Ticaret Çalışma Grubu”nun toplantısının, 23 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

 

Söz konu toplantı kapsamında kullanılmak üzere, Belarus ile ikili ticaretimizde ihracatçılarımızın karşılaştığı tarife ve tarife dışı engellerin yanı sıra, Belarus  pazarına girişte karşılaşılan engellere ve varsa, engelleri aşmada göz önüne alınacak çözüm önerilerine ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda özellikle Belarus ile iş yapan üyelerimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerinin TOBB’a iletilmek üzere 2 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar,

İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr)  gönderilmesi hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz