Menu

Duyurular


Tescil ve Onayın Birleşmesi – Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri

SİRKÜLER NO: 8.1  / 466-363 = 08/06/2017

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05/06/2017 tarih ve 52856264-106.03/25513855 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bilindiği üzere, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri ile onaylanmış kişi statüsüne sahip firmaların mavi hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için kontrol türü, onay işleminin ardından 20 dakikalık bekleme süresi sonrasında yükümlüye bildirilmektedir.

Merkezi risk analizi neticesinde mavi veya yeşil hat ataması yapılan ve 20 dakikalık bekleme süresinde olan ithalat ve antrepo beyannameleri ilgili gümrük müdürlüğünce, Bilge › Detaylı beyan › TCGB Memur İşlemleri › AEÖ Açık Beyannameler (Yet. Yükümlü) kısmından sorgulanabilmektedir.

Gümrük idarelerince söz konusu sorgu kullanılarak mavi ve yeşil hatt ataması yapılan ve bekleme süresinde olan beyannamelerin gerekli görülmesi halinde, bekleme süresi içerisinde hattının değiştirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz