Menu

Duyurular


Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 006-004  = 02/01/2019


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2018 tarih ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu değişiklik ile mevcut Yönetmeliğin 20’nci maddesinin 8’inci fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup; can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması ve İdareden izin almak kaydıyla liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilen tam boyu 12 metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyleri de,  bundan böyle sadece "tesis"lerde (Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri [Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik Madde 4 (1) (j)]) yapılabilecektir.

 

Ayrıca, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31/12/2018" ibareleri "31/12/2019" olarak değiştirilmiş; 

 

Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi,

Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,

Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13.2.2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz süreleri,

 

31.12.2019 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu Yönetmeliğin tamamı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz