Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi – Gümrük Statü Belgesi (2018/6 Sayılı Genelge)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 496-390 = 04/07/2018

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12/06/2018 tarih ve 73421605-106.05-E-35112757 sayılı genelgesi.

 

İlgi genelge ile;

“20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1 - Gümrük Statü Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2 - E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3 - Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 424. maddesi kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4 - Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idaresi tarafından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 424. maddesi uyarınca başvuru Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1004 (TPS-Gümrük Statü Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5 - Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881004000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6 - Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: 2018/6 Sayılı Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz