Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi – Ekonomi Bakanlığı (Kamu İthalatı İzin Belgesi) (2018/2 Sayılı Genelge)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 268-214 = 04/04/2018 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 01/04/2018 tarih ve 73421605-106.05-E-32472406 sayılı genelgesi.

 

İlgi genelge ile;

“20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sistemi ile Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Kamu İthalatı İzin Belgesi”nin 01/03/2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren “Kamu İthalatı İzin Belgesi”ne ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

2-Ekonomi Bakanlığı tarafından, ilgili Kamu Kurumunca yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0340 (TPS-Kamu İthalatı İzin Belgesi) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

3- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi ilgili kamu kurumunca beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

5- Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.”

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz