Menu

Duyurular


Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 3.2 / 283-227 = 09/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/04/2018 tarih ve 1401-216/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

14/03/2017 tarihli ve 7007 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri' nin Onaylanması" Dışişleri Bakanlığı'nın 15/10/2017 tarihli ve 12882449 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 üncü Maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmiş olup, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde  yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı


Ek 2: Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz