Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 3.2 / 278-172 = 08/04/2019


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 04.04.2019 tarih ve 1266-228/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.03.2019 tarih ve 3259 sayılı yazısından bahisle;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilgi yazı ile en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar görüş istemektedir.

 

“Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” ekli olup, Taslağa ilişkin görüşlerinizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmek üzere en geç 12 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

 

Ek 2: Demiryolu Yönetmelik Taslağı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz