Menu

Duyurular


T.D.İ. Tekirdağ Limanı’nın Devri

SİRKÜLER NO: 2.3 / 031-022 = 11/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/01/2019 tarih ve 131-22/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı'nın 02.01.2019 tarih ve 30036 sayılı yazısına atfen;      

01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31.10.2018 ve 288 sayılı kararı uyarınca Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait Tekirdağ Limanının, 26.12.2018 tarihli "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Tekirdağ Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme" kapsamında tanzim edilen "Tekirdağ Limanı Fiili Devir Protokolü" ile CEYPORT Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne 31.12.2018 tarihinde fiilen devredildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz