Menu

Duyurular


T.C. Hükümeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1  / 426-335 = 06/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/06/2018 tarih ve 2252-329/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2018/11543 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Mart 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “protokol”ün yürürlük tarihinin tespit edilmesine ilişkin Kararın yürürlüğe konulmasının Dışişleri Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. üncü maddesine göre, 21.03.2018 tarihinde kararlaştırıldığı, 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Anlaşmanın Deniz Taşımacılığı ile ilgili maddesi;

 

Madde 8

 

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI

 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden diğer Akit Devlette elde ettiği kazançlar, diğer Devletin kanunlarına göre bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Ancak, bu şekilde alınacak vergi, bu Devletteki kaynaklardan elde edilen gayri safı hasılatın yüzde bir buçuğunu aşmayacaktır.

 

2. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi ve uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazançların yanı sıra arızi olarak elde edilmesi koşulu ile konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasından elde edilen kazançları da kapsayacaktır.

 

3. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz