Menu

Duyurular


TBDTDT Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 587-455 = 10/08/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.08.2018 tarih ve 3152-476/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 07.08.2018 tarih ve E.42819 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Boğazları'nda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için yayımlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün (TBDTDT) uygulanmasında açıklayıcı ve detaylandırıcı bir rehber olarak hazırlanan ve 06 Temmuz 2018 tarihli Bakanlık Olur'u ile revize edilen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı'nın, 31 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası tekrar revize edilerek yeniden düzenlendiği,

Bakanlık Makamınca 01 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe konulması uygun görülen söz konusu Talimatın (02.08.2018 tarih ve 457 no.lu sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur) revize edilen maddeleri ile ilgili olarak sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’da Odamız Meclis Salonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

 

Konunun önemine binaen anılan toplantıya katılım sağlanması ve katılım sağlayacak temsilcilerin isim ve unvan bilgilerinin bahadir.kucuk@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz