Menu

Duyurular


Taşucu Limanı Özelleştirme İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 293-235 = 13/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/04/2018 tarih ve 1456-223/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“TOBB’nin 11.04.2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın 09.04.2018 tarih ve 86039450-823.02 sayılı yazısı ile; Özelleştirme kapsam ve programında yer alan; Taşucu Limanı'nın 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) "Satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirmesine ilişkin ilanın sunulmakta olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ihale ilanının bir örneği Ek'te yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz