Menu

Duyurular


Taslak Ulusal Meslek Standartları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 096-072 = 01/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.02.2019 tarih ve 464-80/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2019 tarihli ve 6430 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği (GİSBİR) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

 

Gemi İzolasyoncusu (Seviye 3)

Gemi Montaj ve Bozma Elemanı (Seviye 3)

Gemi Yüzeyi Hazırlama Elemanı (Seviye 3)

Tersane Yardımcı İşçisi (Seviye 2)

 

mesleklerinde taslak ulusal meslek standartlarının hazırlandığı ve söz konusu taslaklara,http://www.tkygm.gov.tr/Content/UploadedFile/goruse_acilan_meslek_standartlari.zipadresinden erişim sağlanmakta olduğu bildirilmiş olup, taslaklara ilişkin Odamız görüşleri istenmektedir.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan görüşüne esas teşkil etmek üzere görüş ve değerlendirmelerinizin yukarıdaki internet sitesinde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”  doldurularak en geç 21.02.2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz