Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği Kapsamında Taşıma İşleri Organizatörlerinin Başvuru Süreci

SİRKÜLER NO: 11.5 / 802-606 = 01/11/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.10.2018 tarih ve 4115-632/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasındaki yazısına atfen;

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvuru sürecinin başladığı,

 

Genel Müdürlüklerince 01.01.2019 tarihinden itibaren TİO yetki belgesi verilmeye başlanacağı
TİO Yetki Belgesi sahiplerinin; dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceği, (Tek Yetki Belgesi)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgelerinin belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruduğu, 
 

Geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 yetki belgelerinin, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenileneceği,

Geçerlilik süresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin bu belgelerini TİO yetki belgesine ücretsiz olarak dönüştürebileceği, 

Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin, dönüştürmeye tabi olan R1 ve R2 yetki belgesi geçerlilik süresi kadar olduğu,

Geçerlilik süresi dolan DD yetki belgelerinin TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenileneceği, 

Geçerlilik süresi dolmayan DD yetki belgesi sahiplerinin, bu belgelerini TİO yetki belgesine, yetki belgesi ücret farkını ödemek şartıyla dönüştürebileceği, 

Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin, dönüştürmeye tabi olan DD yetki belgesi geçerlilik süresi kadar olduğu,

Denizyolu veya havayolu taşımacılığı ile iştigal eden ve TİO Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterenlerin T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yetki belgesi almasının esas olduğu,

 

Yetki belgesi ücretlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerektiği, 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesinin ekte sunulduğu,

Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyeti gerçekleştireceklerin,

 

06 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan ve bir örneği www.tmkt.gov.tr adresinde "Yönetmelikler" kısmında yer alan TİO Yönetmeliğini etraflıca incelemelerini tavsiye olunduğu bildirilmektedir.

 

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesi ekli olup, yetki belgesi başvurularının T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü(GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA Tel: 0312 203 10 00 Faks: 0312 231 51 89 E-Posta: tmkt@uab.gov.tradresine gönderilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz