Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesine Kaydedilecek Şubeler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 591-410 = 05/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.08.2019 tarih ve 2851-521/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan bilgilendirmeye göre;

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesine kaydedilecek şubelere ilişkin;

- Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi,

- Her Şube için bulundukları ilde yer alan Ticaret Odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı,

- Şubenin bulunduğu yerin/mekânın kullanım hakkını gösterir kira kontratı örneği veya ilgili Belediye’den alınmış kullanım ruhsatı,

belgelerinin ilgililerden talep edileceği,

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz