Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yönergesi

SİRKÜLER NO: 12.2 / 589-408 = 05/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.08.2019 tarih ve 2830-516/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikler ile ilgili eğitim verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu kurum ve kuruluşlarca verilecek  mesleki yeterlilik eğitimi ile bu eğitimi verecek eğiticileri ve sınavı, bu eğitimi tamamlayarak başarılı olanlara veya eğitim ve sınavdan muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yönergesi yayınlandığı,

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz