Menu

Duyurular


Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 423-322  = 04/06/2018


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 03 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz