Menu

Duyurular


Tallin (Estonya) Liman İşletmesi Hisselerinin Halka Arzı

SİRKÜLER NO: 2.3  / 086-073 = 02/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/02/2018 tarih ve 459-61/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Vilnius Ticaret Müşavirliği’nden alınan 01.02.2018 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

Estonya Hükümeti tarafından, Tallin Liman İşletmesinin hisselerinin %30'luk bölümünün halka arz edilmesinin kararlaştırıldığı, söz konusu hisselerin en geç 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar Estonya borsasında işlem görmesinin hedeflendiği, halka arz süreci sonrasında Estonya Devleti'nin Tallin Liman İşletmesinin yönetim kurulunda söz sahibi olmaya devam edeceği,

 

Tallin Liman İşletmesinin 2016 yılında 111 milyon Euro gelir elde ettiği, 62 milyon Euro harcama yaptığı, sonuç olarak 49 milyon Euro kara ulaştığı, bununla birlikte, 2015 yılında 41 milyon Euro, 2014 yılında  53 milyon Euro, 2013 yılında 50 milyon Euro ve 2012 yılında 45 milyon Euro kar elde ettiği,

 

Söz konusu işletmeye ait finansal verilere http://www.portoftallinn.com/facts-figures adresinden ulaşılabileceği, Tallin Liman İşletmesinin halka arzının ülkemiz firmalarına mühim fırsatlar sunabileceği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz