Menu

Duyurular


Sörvey ve Belgelendirme Ücretleri

SİRKÜLER NO: 22.4  / 017-015 = 05/01/2018

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 05/01/2018 tarihli e-posta mesajında;

 

İlgi yazı ile;

 

“Bakanlık Makamının 04.12.2017 tarihli ve 94854 sayılı Oluru ile Sörvey/Belgelendirme hizmetlerine ve düzenlenen belgelere yönelik olarak alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi uygun görülmüş olup, bir örneği ekte gönderilen yeni ücret tablosuna binaen uygulamaların bu doğrultuda yapılacağı hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: Sörvey ve Belgelendirme Ücret Tablosu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz