Menu

Duyurular


Şahsi Tedavi Amaçlı Olarak Kontrole Tabi İlaçların Yolcu Beraberinde Taşınmasında İzin Prosedürü – Güney Kore ve Suudi Arabistan

SİRKÜLER NO: 7.1  / 500-394 = 04/07/2018 


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 29/06/2018 tarih ve 21536506-724.99-E.50816 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Sağlık Bakanlığı’nın 06/06/2018 tarih ve bila numaralı yazısına atfen;

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen ve tedavi amaçlı uyuşturucu maddelerin Güney Kore'ye getirilmesi için izin verilmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı ekli kılavuza göre, Güney Kore Cumhuriyeti’ne seyahat edecek olan yolcuların beraberinde uyuşturucu madde içeren ilaç götürmek istemeleri halinde söz konusu "Başvuru Formu-" ve "Başvuru Formu-2"yi narcotics@korea.kr  adlı e-posta adresine veya “+82 43 719 2800” faks numarasına iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, Güney Kore Cumhuriyeti, söz konusu iznin yalnızca yolcu beraberi uyuşturucu madde içeren kontrole tabi ilaç getirilmesine ilişkin olduğunu belirtmekte olup, ilgili ülkeye posta yoluyla kontrole tabi madde ilaç gönderilmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulanmaktadır.

Öte yandan, Suudi Arabistan tarafından ülkelerine kontrole tabi ilaç getirilmesine yönelik olarak yapılan güncel düzenlemede ise hac kafileleri için kontrole tabi ilaçların bir listesinin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun bulunduğuna dair bir belgenin ve söz konusu ilaçlardan sorumlu eczacı veya doktorun ve kafilede bulunan toplam kişi sayısının Suudi Gıda ve İlaç Dairesi'nin (SFDA) havalimanındaki şubesine başvurularak ibraz edilmesi gerektiği, ayrıca Suudi Arabistan'dan ayrılmadan önce de kullanılan miktar, kullanım nedenleri, kalan miktarlar ve hasar görmüş ürünler hakkında bilgi veren bir raporun da yine SFDA'nın şubesine bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. SFDA'nın konuya ilişkin yazısı da ekte gönderilmektedir.

Ayrıca söz konusu yeni düzenleme göz önünde bulundurularak, hac kafilesinde yer alan vatandaşların bireysel olarak mümkünse yanlarında kontrole tabi ilaç bulundurmamaları, bulundurmaları zorunlu kontrole tabi ilaçlar olması durumunda ise hastanın kişisel bilgilerinin, tıbbi tanı, tedavi planı ve süresi, tıbbi tavsiyeler, ürünün bilimsel adı, dozaj formu ve kullanılacak dozu hakkında bilgi içeren, tarihi 6 aydan eski olmayan detaylı sağlık raporu ile ilacın kullanım şekli ve tedavi süresini belirtir sağlık mesleği mensubunun imzası/kaşesi yer alan 6 aydan eski olmayan reçete (elektronik reçete olması durumunda elektronik reçetenin çıktısının alınması gerekmektedir), hasta tarafından ilacın kendi sorumluluğunda olduğuna ve sadece şahsi tedavi kullanım için bulundurulduğuna dair beyanın sunulması, ayrıca hastanın kimlik belgesi fotokopisinin sunulması gerekmekte olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İzin Prosedürü Hakkında Kılavuz

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz