Menu

Duyurular


Rusya, Hindistan ve Meksika Ticaret Eylem Planı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 649-493 = 05/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.09.2018 tarih ve 3368/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2018 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27 Ağustos 2018 tarihli yazıdan bahisle,

 

03 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilen 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, hedef ve öncelikli ülkelere yönelik pazara giriş stratejileri hazırlanacağının ifade edildiği ve bu çerçevede Rusya, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkânlarının artırılması doğrultusunda taslak “Rusya Ticaret Eylem Planı (2019-2021), “Meksika Ticaret Eylem Planı (2019-2021)” ve “Hindistan Ticaret Eylem Planı (2019-2021)” hazırlandığının belirtildiği,

 

Eylem Planında görev ve sorumluluk alanınıza giren konularda ilave eylem önerilerimizin ekli tabloda yer alan listeye işlenmesine,

 

Tabloda yer alan eylemlerde değişiklik yapılmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizin ilgili kurum/kuruluş görüşü kutucuğuna uygun formatta işlenmesine,

 

Eylem önerilerine ilişkin açıklayıcı mahiyette olabilecek bilgi ve belgelerin, gerek görülmesi halinde iletilmesi,

 

Bu kapsamda bahse konu tablo ve belgelerin en geç 06 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi hususları istenmektedir.

 

Konu ile ilgili cevaplarınızın, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere, 06.09.2018 Perşembe günü saat 14.30’a kadar İMEAK Deniz Ticaret Odasına bildirilmesi,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Ek’leri (41 sayfa)


Dağıtım: Tüm üyelerimiz