Menu

Duyurular


Rusya’nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması

SİRKÜLER NO: 8.1  / 145-117 = 16/02/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/02/2017 tarih ve 611-124/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B’un 16.02.2017 tarihli ve 2859 sayılı yazısına atfen;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya'nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında haberler yer aldığı, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirileceği ifade edilen söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus'tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen iki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağı,

Ayrıca, basında Rusya'nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya'ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya'nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yorumları aktarılarak, ülkemizden Rusya'ya yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasından bahisle söz konusu uygulamanın ülkemizin Rusya'ya ihracatı üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği,

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz