Menu

Duyurular


RSO (ALSANCAK) Yetki İptali

SİRKÜLER NO: 2.2  / 171-142 = 01/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/03/2018 tarih ve 861-130/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarih ve E.15099 sayılı yazısına atfen;

ALSANCAK Grup Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti'nin 20.02.2018 tarihli ve 2018/13 sayılı yazısına istinaden, "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği" nin EK-2 Yetki Devri Sözleşmesi, (12.2) maddesi kapsamında, liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve planı hazırlamak üzere İdare adına liman tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak yetkilendirilen ALSANCAK Grup Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti'nin liman tesislerine yönelik RSO yetkisinin iptali talebinin uygun değerlendirildiği belirtilerekALSANCAK Grup Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti'nin RSO yetkisinin 20.04.2018 tarihi itibariyle iptal edileceği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz