Menu

Duyurular


Römorkörcülük Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 603-418 = 08/08/2019


İlgi: Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.’den alınan 07.08.2019 tarihli yazısında;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2019 tarihi ve 145.02-E59953 sayılı yazısına istinaden 08.08.2019 tarihinde Mersin-2 Hizmet Sahasında yapılan denetim neticesinde MERSİN-2 Hizmet Sahasında “Römorkörcülük Hizmetlerini” vermek üzere 08.08.2019 tarih ve 00.01 saati itibariyle SANMAR DENİZCİLİK MAKİNE VE TİC. A,Ş.’nin yetkilendirildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: Sanmar Denizcilik Makine ve TİC. A.Ş. Yazısı


Ek 2: Römorkaj ve Palamar Hizmetleri Talep ve Taahhütnamesi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz