Menu

Duyurular


PPR – Kirliliğinin Önlenmesi ve Müdahale Alt Komitesi 6. Dönem Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 100-073 = 04/02/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.02.2019 tarih ve 466-81/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2019 tarih ve 160.03.99-E.5879 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Londra’da 18-22.02.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan PPR-Kirliliğin Önlenmesi ve Müdahale Alt Komitesi 6. Dönem Toplantısı’na hazırlık ile ilgili çalışmaların Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü,

 

Bu kapsamda Alt Komite Toplantısının genel konu başlıkları arasında; dökme kimyasalların taşınması ile ilgili IBC kodu, balast suyu numune alımı prosedürleri, gemi emisyonlarından kaynaklanan siyah karbon kirliliği, gemi baca gazı arıtma sistemleri, gemi yakıtlarından alınacak numuneler, OPRC Sözleşmesi Uygulama Rehberi ve Anti Foulling Sözleşmesi Rehberi’nin yer aldığı, yazı ile bildirilmiştir.

 

Bu itibarla, PPR 6ıncı Dönem Toplantısına ait bu güne kadar yayınlanan 84 adet belgeye http://docs.imo.org adresinden ulaşılabilmekte olup görüş ve önerilerinizin en geç 07 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz