Menu

Duyurular


Petrol Ofisi A.Ş. - Gemi Kiralama İhale Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 274-168 = 05/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 04.04.2019 tarih ve 1273-230/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 03.04.2019 tarihli yazısı yazısından bahisle;

 

"Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO terminallerine 01-05 Mayıs 2019 – 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasını kapsayan, 6 aylık taşıma döneminde ve kullanma opsiyonu POAŞ’ta olmak üzere ek 3+3 aylık uzatma süresi ile beyaz petrol ürünü ikmal ihtiyaçlarının deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Mukavelesi ve PO Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye Standardı şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin “online teklif verme usulü” ile kiralanacağı,

 

Teklif vermek için öncelikle yazıları ekinde bulunan linkten üyelik işlemlerinin yapılması gerektiği,

 

İhale ve Tekliflerin portal üzerinden yayınlanmakta olup, ihaleyi görmek ve teklif vermek için öncelikle Nihal Cansu Akbaba ile görüşülerek, tedarikçi kaydının tamamlanması gerektiği,

 

Bahse konu tankerlerin 10.000-30.000 ton sg: 0,825 motorin taşıma kapasiteli, beyaz petrol ürünü taşıması yapacak (kimyasal + petrol ürünü) notasyonundaki tankerler olacağı,

 

Tekliflerin en geç 10.04.2019 günü saat 17.00’a kadar iletilmesi gerektiği, belirtilen tarih ve saatten sonra gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlan Metni

 

Ek 2: İlan Metni Ekleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz