Menu

Duyurular


Petrol Ofisi A.Ş. – Paketli Madeni Yağ Taşıma İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 090-067 = 31/01/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.01.2019 tarih ve 445-75/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 30.01.2019 tarihli yazısına atfen;

  

Petrol Ofisi A.Ş. olarak “Paketli Madeni Yağ Taşıma İhalesi” açıldığı, teklif vermek için öncelikle Nihal Cansu AKBABA (nakbaba@petrolofisi.com.tr) adına mail atılması gerektiği, tedarikçi kaydının tamamlanması ve tekliflerin en geç 15.02.2019 saat 09.00’a kadar iletilmesi gerektiği,

 

Portal üzerinden gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacağı ve portal üzerinden eklenmesi gereken evrakların,

 

1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Sicil Belgesi

2. İmza Sirküleri

3. İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş sözleşme ve ekleri

4. Fiyat teklifi –, kaşelenmiş diğer tüm dokümanlar

5. SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları şeklinde olduğu,

 

Uygun bulunan teklif sahibinin sözleşme yapılmak üzere davet edilecek ve şartnamede belirtildiği şekilde Kati Teminat Mektubunu ibrazı ile ekli sözleşme ve ekleri imzalanacağı, 

 

İhale ve Ticari konulardaki sorularınız için +90 216 275 3594 numaralı telefondan Nihal Cansu AKBABA (nakbaba@petrolofisi.com.tr), teknik konulardaki sorularınız için +90 216 275 3428 numaralı telefondan Nail KOZLU  (nkozlu@petrolofisi.com.tr ) ile irtibata geçilebileceği, hususları,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz