Menu

Duyurular


Paris MOU ve Tokyo MOU’nun Uyarı Mektupları Hakkındaki Bilgiler

SİRKÜLER NO: 22.3  / 079-056 = 28/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.01.2019 tarih ve 364-60/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 24.12.2018 tarihli ve MC(18)112 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının yazısı ile, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren PSC (Port State Control) denetimlerinde deniz yakıtlarının kükürt içeriği konusunda “Uyarı Mektubu” verme niyetinde olduklarını beyan eden Paris MoU ve Tokyo MoU’nun ortak basın açıklamasının ekte sunulduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz