Menu

Duyurular


Paris MoU 2017 Yıllık Denetim Raporu

SİRKÜLER NO: 22.3  / 524-412 = 11/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/07/2018 tarih ve 2772-420/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)’nın 04.07.2018 tarih ve LA(18)30 sayılı yazısına atfen;

 

Paris Memorandumu (MoU) kapsamında hazırlanan 2017 Yıllık Değerlendirme Raporunda, Polonya ve Kore Cumhuriyeti'nin "Beyaz Liste" ye dahil olduğu, İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Liste'den "Gri Liste" ye gerilediği, geçen sene değerlendirilmeye alınmayan Tuvalu'nun "Gri Liste" ye girdiği, 2016 yılında 12 Ülke "Kara Liste" de iken 2017 yılında Ukrayna ile birlikte "Kara Liste" deki Ülke sayısının 13' e yükseldiği, Kongo Cumhuriyeti'nin ikinci kez en düşük performans gösteren ülke olduğu, 2015 yılından bu yana 65 kez gemilere liman giriş yasağı uygulandığı, 2016 yılında gemilere uygulanan 20 liman giriş yasağına karşı, 2017 yılında bu sayının 33'e yükseldiği, gemi denetlemelerinde tespit edilen kusur oranının (% 3.82) ise geçen seneki oranlarla (%3.84) benzerlik göstererek sabit kaldığı,  aynı şekilde tutulmaya sebep olan kusur sayısında da hemen hemen bir değişiklik olmadığı (2016 yılı 3781, 2017 yılı 3706), denetleme sayısında 2016 yılına göre (2016'da, 17842 iken 2017'de 17916) hafif bir artış görüldüğü,

 

Geçen 3 yıl içerisinde 62 geminin çoklu kusur ve 3 geminin, bakım ve onarım için yönlendirildiği tersane ve havuzlama işlemine riayet göstermediği gerekçesiyle limana girişlerine izin verilmediği (banned), son 3 yıl içerisinde limana girişlerine izin verilmeyen gemiler arasında en çok Moldova Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti bayraklı gemilerin olduğunun görüldüğü, Paris Memorandumunda 2017 yılında, "Beyaz listede 40, Gri listede 20 ve Kara Liste'de 13 olmak üzere, toplamda 73 ülkenin değerlendirilmeye alındığı, tüm denetimlerin % 51'lik kısmının; İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Hollanda, Kanada ve Fransa'da gerçekleştirildiği, 2017 yılında Kara Listeyi oluşturan Ülke bayrağına sahip gemiler arasında 1216 denetime karşılık, 2016 verilerinden (%18.71) daha düşük olan % 16.8 oranla 205 kusur bulunduğu, Gri Listedeki ülke gemilerinde ise yapılan denetimlerde kusur bulunma oranının 2016 yılına göre artış gösterdiği, 2016 yılında % 5.5 iken 2017'de bu oranın %7.4'e yükseldiği, Beyaz Liste'de ise 2017 yılı oranlarının 2015 ve 2016 yılının oranlarıyla(%2.5) aynı olduğu,

 

Denetimler sonucu tespit edilen, sıklıkla görülen kusur ve eksiklikler arasında ilk beşte, % 4.35 oran ve 1,774 kusurla  ISM  ilk sırada yer alırken, sırasıyla %2.51'lik oran ve  1024 kusurla "yangına dayanıklı bölgelerdeki kaporta giriş ve çıkışları" ikinci sırayı, % 2.28 oran ve 929 kusurla " notik neşriyat (yayın)" üçüncü sırayı,   %1,96 oran ve  797 kusurla " deniz haritaları" dördüncü sırayı ve %1.46 oranla 594 kusur ile "sefer ve seyir planlama" beşinci sırayı aldığı,  2016 yılındaki kusur ve eksiklik oranları sıralamasının ilk dördü 2017 yılı ile aynı iken  2016 yılında beşinci sıradaki "yağ kayıt defteri" konulu kusur oranı, yerini " sefer ve seyir planlamaları"na bıraktığı,

 

Raporda Türkiye açısından bakıldığında ise;

Bayrağımızın halen beyaz listede olduğu (Beyaz Listedeki 40 ülkeden 39. sırada),

Düşük riskli ülke bayrağı kriterlerini karşılayan ülkeler arasında yer aldığı,

2017 yılında Türk bayraklı gemilere Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen 327 denetimin 209'unda bir kusur ve eksiklik kaydedildiği,

Bu denetimlerde Türk bayraklı 14 geminin tutulduğu ve denetlenen gemi ile tutulan gemi sayısı oranının % 4,3 olması sebebiyle % 3.8 olan genel tutulma ortalaması üzerindeki ülkeler arasında kalındığı,

 

Klas Kuruluşları Performans Tablosunda ise Türk Loydu'nun yüksek performans gösteren tanınan  kuruluşlar (Recognized Organizations) arasında  yer aldığı görülmekte olup,

 

Paris Memorandumu tarafından yayımlanan 2017 Yılı Değerlendirme Raporunun tamamına www.parismou.org/sites/default/files/2017%20Annual%20ParisMoU_0.pdf linkinden ulaşılabilmekte olduğu,”

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz