Menu

Duyurular


Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

SİRKÜLER NO: 18.4 / 288-231  = 10/04/2018


Maliye Bakanlığınca, 07 Nisan 2018 tarih ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz