Menu

Duyurular


OTS Klass-B CS Yıllık Testleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 192-116 = 05/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 05.03.2019 tarih ve 866-145/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2019 tarih E.16379 sayılı yazısından bahisle;      

 

“Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas-B CS cihazlarının sürekli çalışırlığının sağlanması amacıyla 01.10.2018'den sonra yapılan Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) belgelendirme ve yıllık sörveylerinde üretici firma (veya üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından verilen çalışırlık/uygunluk raporunun kontrolünün yapılması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2018 tarih ve E.63299 sayılı yazıları ile bildirildiği,

 

Uygulamanın başlangıcından bu güne kadar cihazların yaklaşık % 20'sinin testlerinin yapıldığı, turizm sezonunun yaklaşması, denetim yapılan cihazlardan alınan sonuçlar ve sektörün talepleri dikkate alınarak kalan denetimlerin uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu,

 

Bu kapsamda;

1. Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) belgelendirme ve yıllık sörveylerinde aranan çalışırlık/uygunluk raporunun, gemilerin geçerli DEB süresinin son tarihine kadar bir defaya mahsus olacak şekilde istenmesi,

2. 01.10.2018 tarihinden sonra çalışırlık/uygunluk raporunu almış olan gemi/deniz aracı sahiplerinin birinci maddedeki hükümden muaf tutulması, (Müteakip DEB yenileme sörveyinde bu belge aranmayacaktır)

3. Liman Başkanlıklarınca yapılan planlı/plansız denetimlerde cihazın çalışmadığının tespiti durumunda;

Bu raporu almamış olanlardan DEB yenileme sörveyi beklenmeksizin çalışırlık/uygunluk raporunun aranması,

Bu raporu almış olanlardan ise yeniden çalışırlık/uygunluk raporu talep edilmeyerek üretici firma (veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından cihazların çalışırlığının sağlandığının kontrol edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının uygun değerlendirildiği ve uygulamanın bu çerçevede yürütülmesi,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz