Menu

Duyurular


Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 811-614 = 05/11/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.11.2018 tarih ve 4181-638/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 300),

MADDE 1- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14.5.2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,

ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır."

 

Yukarıdaki değişiklik yapılmış olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.”

 

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz