Menu

Duyurular


Nijerde Yatırım Projeleri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 580-399 = 01/08/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.07.2019 tarih ve 2832-517/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 25.07.2019 tarih ve 7825 sayılı yazısına atfen;

 

“Nijer’de özel sektör tarafından önümüzdeki dönemde planlanan yatırım projelerine ilişkin bilgilerin Nijer Ticaret ve Sanayi Odası’ndan temin edildiği bildirilmektedir.

Bahse konu projelerin listesine TOBB’un internet adresinde (www.tobb.org.tr) bulunan “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden ulaşılabildiği,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz