Menu

Duyurular


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 033-027 = 11/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/01/2018 tarih ve 144-20/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.01.2018 tarih ve 354 sayılı yazısına atfen;

 

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca MYK mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücretlerinin geri ödenmesi konulu teşvikin kapsamının genişletildiği,

 

Mülga mevzuat uyarınca, 2017 yılı sonu itibariyle sınav ve belgelendirme ücretlerinin yarısı geri ödenmekte iken, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Kanun'un 56. maddesi ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar karşılanmasının mümkün hale geldiği,

 

Bu kapsamda TOBB tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından 2019 yılına kadar yapılacak olan ve belge zorunluluğu kapsamında bulunan mesleki yeterlilik sınav masraflarının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacağı,

 

5 sektör ve 31 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunan ve kapsamını her geçen gün genişleten TOBB MEYBEM kanalıyla, Oda ve Borsalarımızın işbirliğiyle 81 il ve 160 ilçede belgelendirme ihtiyacının karşılanabilindiği ve üyelere daha etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi amacıyla TOBB MEYBEM merkez ofisinin TOBB yerleşkesi içinde yer alan TOBB İkiz Kuleler C Blok 15. Kat'a (Açık adres: Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9.Km TOBB İkiz Kuleler C Blok 15. Kat Çankaya /ANKARA) taşındığı,

 

Konuya ilişkin olarak, kapsamı genişletilen ücret teşviki ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve TOBB MEYBEM ile yapılacak yazışma ve doküman gönderilmesi konularında yeni adresin kullanılması hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz