Menu

Duyurular


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 193-117 = 06/03/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 06.03.2019 tarih ve 900-152/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.03.2019 tarih ve 30706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Değişiklik Yönetmeliği’nin bir örneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında, Genel Duyurular” Bölümü “Teknik” alt sekmesinde yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz