Menu

Duyurular


MARPOL EK-VI Kural 18’in Geliştirilmiş Uygulaması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 108-078 = 06/02/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.02.2019 tarih ve 510-89/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 28.01.2019 tarihli ve MC(19)09 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, Marshall Adaları Cumhuriyeti tarafından ICS Sekreteryası’na sunulan “MARPOL EK-VI Kural 18’in Daha İyi Uygulanması” başlıklı taslak önerisi hakkındaki görüş ve önerilerin gönderilmesi talep edilmektedir. Bahse konu taslak önerilerinin Ek’te yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz