Menu

Duyurular


Marpol Ek - V Çöp Kayıt Defteri Değişiklikleri

SİRKÜLER NO: 20.1  / 092-078 = 06/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/02/2018 tarih ve 485-68/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve E.8759 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün ana komitelerinden biri olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi(MEPC) 70 inci Dönem Toplantısında alına MEPC.277(70) Kararı ile MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek – V kapsamında; Türk Bayraklı gemilerde tutulması gereken Çöp Kayıt Defteri’ne ait değişiklikler, bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, Çöp Kayıt Defterine ait Değişikler, 1 Mart 2018’de yürürlüğe girecek olup defterin işlenmesi ile ilgili Uygulamaları içeren Karar Ek-1’ de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: MEPC.277(70) Kararı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz