Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 729-549 = 09/10/2018

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih ve 94161151-499 E.157 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, geminin limana geliş ve gidişinden önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak tek bir sistem üzerinden görülmesini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinesinde Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) projesi yürütülmekte olup, sistem 01 Temmuz 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Genel Müdürlüğümüzce yürütülen gemi sağlık işlemlerinin Liman Tek Pencere sistemi ile entegrasyon çalışmaları yürütülmüş olup, bilgi işlem altyapısının oluşturulması sonrasında bazı limanlarımızda test çalışmaları yapılmıştır.

 

Yapılan test çalışmalarını tamamlanmış olup, gemi sağlık işlemlerine ilişkin olarak LTP sistemi devreye alınacaktır. Olası aksaklıkların önlenmesi amacıyla uygulamada aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1- LTP sistemi 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren devreye alınacaktır. Geçiş süreci sağlamak amacıyla, Genel Müdürlüğümüz interaktif sistemi (onlıne.hssgm.gov.tr) üzerinde hizmet veren limana bildirim ve dahili gemi bildirim işlemleri LTP sistemi ile birlikte 30 Kasım 2018 tarihine kadar açık tutulacak ancak, 03 Aralık 2018 tarihinden sonra gemi geliş/gidiş bildirimleri ile Deniz Sağlık Bildirimleri yalnızca LTP üzerinden yapılabilecektir.

 

2- Geçiş sürecinde aynı gemiye ilişkin gemi geliş/gidiş bildirimlerinin hem interaktif hem LTP sistemi üzerinden yapılması, gemi için mükerrer işlem yapılmasına, dolayısıyla mükerrer Gemi Sağlık Resmi tahakkuku oluşmasına yol açacaktır. Bu nedenle geçiş sürecinde gemi geliş/gidiş bildirimlerinin tercih edilecek tek bir sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

3- LTP sisteminde gelinen nokta itibariyle gemilerin Pratika ve Patenta işlemleri için gerekli olan gemi geliş/gidiş bildirimleri ve Deniz Sağlık Bildirimleri LTP sistemi üzerinden alınabilmekte, gemi acenteleri Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince düzenlenen Pratika ve Patenta belgelerini görebilmekte ve kendileri yazdırabilmektedirler.

 

4- Gemi sağlık işlemleri için istenmekte olan; Gemi Tonaj Sertifikası, Gemi Son On Liman Belgesi, Gemi Personel Listesi, Gemi Sağlık Sertifikası gibi gemiye ilişkin diğer belgelerin LTP sisteminden alınması, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan teknik çalışmaların tamamlanması sonrasında gerçekleşecektir. Bu nedenle belirtilen belgelerin gemilerden elden alınması işlemine devam edilecektir.


5- LTP sistemi ile ilgili olarak problem yaşanması veya desteğe ihtiyaç duyulması durumunda konunun, gerekiyorsa ekran görüntüsü ile birlikte, ltbdestek@gtb.gov.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bağlı birimlerinizin ve paydaşlarınızın konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek, işlemlerin belirtilen çerçevede yürütülmesi hususu,”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz