Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 675-511 = 12/09/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.09.2018 tarih ve 3445/518/2018 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile;

 

“ a) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2018 tarih ve E.64960 sayılı yazısı.

  b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısı.

Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen (a) yazı ile özetle,

 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlayacak olan "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi" ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Liman Yönetim Bilgi Sisteminin (LYBS) entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı,

(b) yazı ile, LTP Sistemi'ne geçiş sırasında yaşanabilecek sıkıntılar nedeni ile işlemlerde gecikme olmaması amacıyla 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle hem LTP Sistemi hem de eski LYBS uygulamasının gemilerin geliş ve gidiş işlemleri için kullanılması gerektiğinin belirtildiği,

Bu süreçte, yeni LYBS ve LTP Sistemi ile ilgili tespit edilen sıkıntıların giderildiği, eski LYBS uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihi itibari ile kapatılmasına ve bu tarihten sonra gemi acenteleri tarafından bildirimlerin sadece LTP Sistemi üzerinden yapılmasına karar verildiği,

 

Bu çerçevede;

14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi liman çıkışı yapacak gemiler ile ilgili işlemlerin (b) yazıda belirtildiği üzere iki sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,

14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi gelen ancak 15 Eylül 2018 ve sonrasında liman çıkışı yapacak gemiler için geliş işlemlerinin (ordino) iki sistem üzerinden, liman çıkış işlemlerinin ise sadece LTP Sistemi (gemi acenteleri) ve yeni LYBS (liman başkanlıkları) üzerinden gerçekleştirilmesi,

15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında gelecek gemiler için bu kapsamdaki tüm işlemlerin LTP Sistemi ve yeni LYBS kullanılarak gerçekleştirilmesi,

Kılavuzluk ve römorkör teşkilatları tarafından kılavuzluk ve römorkör ücretleri ile ilgili bildirimlerin yapılması için Kılavuzluk Bilgi Sistemi'nin kullanımına devam edilmesi,

LTP Sistemi ve yeni LYBS uygulaması ile ilgili sorunlar ve bilgi ihtiyacı için ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresi kullanılarak Genel Müdürlükleri ile irtibat kurulması gerektiği,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz