Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7  / 493-387 = 02/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.07.2018 tarih ve 2631-389/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve E.50533 sayılı yazısına atfen.

 

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlayacak olan "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi" ile UDHB'nın Liman Yönetim Bilgi Sisteminin (LYBS) entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı, hazırlanan pilot uygulamasına Tekirdağ, Aliağa, İskenderun ve Mersin liman bölgelerinde başladığı,

 

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sektöre gönderilen ve bir örneği ekte yer alan yazı ile LTP Sistemi'nin 1 Temmuz 2018 tarihinde tüm limanlarda uygulamaya alınacağı, olası aksaklıkların önlenmesini teminen, 16 Temmuz 2018 tarihine kadar Gemi Takip Programı'nın da açık tutulacağı, bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde ise işlemlerin sadece LTP Sistemi üzerinden gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı, bu çerçevede;

LTP Sistemi yeni LYBS uygulamasına (lybs.udhb.gov.tr) entegre olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde devreye alınacağı,

 

Gemi acentelerince LTP Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek bildirimlerin Ek-2'de gönderilen Yönerge doğrultusunda liman başkanlıklarınca yeni LYBS uygulaması üzerinden de takip edileceği,

 

Olası aksaklık ve gecikmelerin önlenmesini teminen 1 Temmuz 2018 sonrasında da mevcut LYBS uygulamasının gemi acenteleri ve liman başkanlıkları tarafından kullanımının devam edeceği, ikinci bir talimata kadar işlemlerin hem LTP hem mevcut LYBS uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği, bu süreçte, mevcut LYBS'de gerçekleştirilecek işlemlerin esas alınacağı,

 

Acentelerin LTP Sistemi'ni kullanabilmeleri için sistemlerinde vergi numaralarının güncel olması gerektiği, güncelleme işlemi için yetki belgesi aldıkları birime başvurmaları gerektiği,

 

LTP Sistemi'nde karşılaşılacak eksiklik/aksaklıkların ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresi kullanılarak Genel Müdürlüklerine bildirilmesinin gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz