Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 652-495 = 06/09/2018 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2018 tarih ve E.64960 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

28.06.2018 tarihli ve 19463099-130.99-E.50533 sayılı yazımız

 

“Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir sistem kullanılarak girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınması, kamu kurum ve kuruluşlarca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlayacak olan Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile Bakanlığımız Liman Yönetim Bilgi Sisteminin (LYBS) entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 

İlgi (a) yazımız ile LTP Sistemine geçiş sırasında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle işlemlerde gecikmeler oluşmaması amacıyla 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle hem LTP Sistemi hem de eski LYBS uygulamasının gemilerin geliş ve gidiş işlemleri için kullanılması gerektiği belirtilmişti.

 

Bu süreçte, yeni LYBS ve LTP sistemi ile ilgili tespit edilen sıkıntılar giderilmiş olup eski LYBS uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle kapatılmasına ve bu tarihten sonra gemi acentelerince bildirimlerin sadece LTP Sistemi üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede;

 

 

14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi liman çıkışı yapacak gemiler ile ilgili işlemlerin ilgi (a) yazımızda belirtildiği şekilde iki sistem üzerinden gerçekleştirilmesi,

 

14 Eylül 2018 saat 24:00 öncesi gelen, ancak 15 Eylül 2018 ve sonrasında liman çıkışı yapacak gemiler için geliş işlemlerinin (ordino) iki sistem üzerinden, liman çıkış işlemlerinin ise sadece LTP Sistemi (gemi acenteleri) ve yeni LYBS (liman başkanları) üzerinden gerçekleştirilmesi,

 

15 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında gelecek gemiler için, bu kapsamdaki tüm işlemlerin LTP Sistemi ve yeni LYBS kullanılarak gerçekleştirilmesi,

 

Kılavuzluk ve römorkör teşkilatları tarafından kılavuzluk ve römorkör ücretleri ile ilgili bildirimlerin yapılması için Kılavuzluk Bilgi Sisteminin kullanımına devam edilmesi,

 

LTP Sistemi ve yeni LYBS uygulaması ile ilgili sorunlar ve bilgi ihtiyacı için ltp.didgm@udhb.gov.tr e-posta adresi kullanılarak Genel Müdürlüğümüz ile irtibat kurulması gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz