Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi – Liman Kodları

SİRKÜLER NO: 8.7  / 435-341 = 11/06/2018 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (http://risk.gtb.gov.tr/) web sayfasında yayımlanan (https://risk.gtb.gov.tr/liman-tek-pencere-sistemi/kodlar) “Liman Kodları” ekte bilginize sunulmaktadır. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: Liman Kodları

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz