Menu

Duyurular


Liman Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 421-330 = 01/06/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/06/2018 tarih ve 2192-319/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 25/05/2018 tarih ve E.42153 sayılı yazısına atfen;

Belarus Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Bakanlığımıza yapılan ziyaret esnasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Dnieper Nehri üzerinde ilgi yazı Ek’inde detayları sunulan bir liman inşa projeleri bulunduğu, liman inşa projesine ilgi duyan Türk firmalarının katılımından memnuniyet duyacakları ve bu konuda işbirliğine açık oldukları, projeye ilgi duyan firmalardan birer irtibat kişisi bilgisi ve bu firmaların varsa talep edeceği ilave bilgilerin verilebileceği hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz