Menu

Duyurular


Kuru Dökme Yük Taşıyan Bazı Gemilere Süveyş Kanalı’ndan Geçişleri Sırasında Uygulanacak İndirim

SİRKÜLER NO: 23.1  / 179-147 = 06/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/03/2018 tarih ve 921-135/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 01.03.2018 tarih ve CAN(18)02 sayılı yazısına atfen;

Belirli limanlar arasında kuru dökme yük taşıyan gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçişleri için normal geçiş ücreti üzerinden değişen oranlarda indirim yapılacağı ifade edilmektedir.

Buna göre: Kuzey Amerika'nın Doğu Kıyısından (Savannah Limanı'nın kuzeyindeki limanlardan) gelen veya bu limanlara seyreden ve Karaçi ile Koçi (Cochi) arasındaki Hint alt kıtası batı limanlarına seyreden veya bu limanlardan gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %20; Cochin'e ve Cochin'in doğusundaki limanlara (Uzak Doğu bölgesindekiler de dâhil olmak üzere) seyreden veya bu limanlara gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %60 indirim uygulanacaktır. Savannah Limanı (32° 6' 39" K enlemi) ile (ABD Körfezi, Mississippi Nehri, Karayip Denizi ve Latin Amerika Limanları dâhil olmak üzere) Savannah'nın güney limanlarından gelen veya bu limanlara seyreden yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden % 45; Cochin'e ve Cochin'in doğusundaki limanlara (Uzak Doğu bölgesindekiler de dâhil olmak üzere) seyreden veya bu limanlardan gelen yüklü gemilere veya balastlı kuru dökme yük gemilerine Süveyş Kanalı'ndan normal geçiş ücreti üzerinden %75 indirim uygulanacaktır.

 

İndirimden yararlanmak isteyen gemi sahipleri sefer başlangıç limanından ayrılmadan önce acenteleri aracılığıyla önceden başvuruda bulunmalı ve gemiler ticari nedenlerle ara limanlara uğramamalıdır.

Diğer bilgiler (3/2018) no'lu Sirkülerde yer almakta olup söz konusu sirkülere Ek-1'den veya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir:

http://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/NavigationCirculars/Pages/nc03.2018.aspx

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz