Menu

Duyurular


Koruma ve Tazmin-18971 sayılı Yönerge Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.2  / 138-111  = 15/02/2017


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 09/02/2017 tarih ve 54182545-155.09.01-E.12172 sayılı “Koruma ve Tazmin-18971 sayılı Yönerge Uygulamaları” konulu yazısında;

 

“12.12.2012 Tarih Ve 18971 Sayılı ‘Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri Ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge' kapsamında Genel Müdürlüğümüzce inceleme yapılmış olup, 3. Grupta bulunan kuruluşlardan bazılarının liste dışına alınmasına karar verilmiştir.

 

Yapılan gözden geçirme sonucunda 08.02.2017 tarihi itibari ile eski listede 20. Sırada bulunan Certasig S.A., 22. Sırada bulunan Carina, 23. Sırada bulunan Arsenal Insurance Company LLC Moskova, 24. Sırada bulunan Al-Bahriah Insurance ve 25. Sırada bulunan Hydor AS sigorta kuruluşları anılan Yönergenin 8. Maddesi kapsamında liste dışına alınmasını karar verilmiş ve aynı tarihte anılan şirketlerin temsilcilerine bildirimde bulunulmuştur.

 

Malumları olduğu üzere, Yönergenin 4. maddesi kapsamındaki idari işlemlere matuf bir talebin liman başkanlıklarımıza intikali halinde listenin en güncel halinin Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan  http://www.denizticareti.gov.tr/' adresinde bulunan ‘Muteber P&I kuruluşları' ikonunun ziyaret edilmesi ile sağlanması gerekmektedir. Özellikle Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 3 üncü maddesi ile Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi 92 (CLC 92) ve Bunker Sözleşmesi kapsamında ilgili liman başkanlıklarınca talep sahibi donatana düzenlenip verilmekte olan CLC ve Bunker sertifikalarına dair işlemler esnasında anılan liste göz önünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

 

İhtiyaç halinde anılan Yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar noktasında Genel Müdürlüğümüz personelinden Safiye Tecen (dahili: 3317), Emre Peynirci (dahili: 3352) ve Alper Keçeli (dahili: 3314) ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Bu itibarla, 08.02.2017 tarihinden sonraya tekabül eden yukarıda anılan idari işlemler kapsamındaki uygulamalarda kabul edilecek P&I kulüp ve sigorta kuruluşlarına ilişkin güncel listenin kullanılması, ve müteakip işlemlerde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin ziyaret edilmesi sureti ile en güncel listenin dikkate alınarak tarafınızca idari işlemlerin sürdürülmesi hususu,”

 

Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.                     

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz